ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ СУБ’ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Приватне акціонерне товариство «Кривий Ріг Цемент», ідентифікаційний код 00292923 (далі – Товариство), оголошує конкурс з відбору суб’єкта аудиторської діяльності, який може бути призначений для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік. Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах аудиторської фірми для укладення договору з проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «КРИВИЙ РІГ ЦЕМЕНТ» за період з 01 січня 2022 по 31 грудня 2022 року. Дата початку проведення конкурсу – 9 січня 2023 року.

Кінцевий строк для подання конкурсних пропозицій з підтверджуючими документами – 27 січня 2023 року до 17 год. 15 хв.

Порядок подання конкурсних пропозицій претендентами У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності які:

 • відповідають встановленим Законом вимогам, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
 • включені до відповідного розділу Реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;
 • за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;
 • не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Товариству;
 • можуть забезпечити достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту;
 • за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;
 • пройшли перевірку контролю якості аудиторських послуг, здійснену у відповідності до вимог чинного законодавства;
 • мають чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства. Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням порядку проведення конкурсу, не розглядатимуться. Претендент має право внести зміни або відкликати свою конкурсну пропозицію до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання конкурсної пропозиції можуть бути враховані у разі, коли вони отримані Аудиторським Комітетом до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Кожен претендент має право подати тільки одну конкурсну пропозицію, яка не може бути змінена після закінчення строку подання конкурсних пропозицій. Фінансова звітність та інша публічна інформація доступна на веб-сайті krcement.com
Додаткова інформація про діяльність Товариства може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.

Контактні дані Документи для участі у конкурсі необхідно надсилати на електронну пошту, з поміткою «На конкурс з відбору аудиторів»[email protected]
або у паперовому вигляді листом за місцезнаходженням: 49044, м. Дніпро, вул. Барикадна, 15 А. Контактна особа: Чиженок Світлана Анатоліївна, тел. +38 (0562) 38 75 79, моб.: +38 067 628 30 38.

Дата оголошення результатів конкурсу – 30 січня 2023 року. Інформація про результати конкурсу буде розміщена на офіційному сайті Товариства. За посиланням https://krcement.com можна ознайомитися з Порядком проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства та Положенням про аудиторський комітет Товариства.

Додаткова інформація за телефоном +38 (0562) 38-75-00 (01)

 1. Кваліфікація постачальників та підрядників
 2. Вимоги до ТОВ
 3. ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» на постійній основі закупає наступні пакувальні матеріали