Політика Інтегрованої системи управління процесами ОрганізаціїЦіль Компанії «Кривий Ріг Цемент» – це формування позитивного іміджу організації у зацікавлених осіб по всім сферам діяльності за рахунок налагодження довгострокових ефективних відносин із працівниками, партнерами та контролюючими державними органами влади.

Нова стратегія пов’язана з підтримкою існуючих та формуванням нових зав’язків з контрагентами по всім сферам діяльності Компанії; включає підвищення ступеню лояльності у працівників, партнерів та контролюючих органів через виконання взятих на себе зобов’язань; сприяння більш ефективному використанню потенціалу Компанії через освоєння нових напрямків на ринку.

Зобов’язання та відповідальність:Керівництво Кривий Ріг Цемент продовжує справу передових європейських компаній щодо лідерства у процесах:

01. Впровадження сталого розвитку

Впровадження сталого розвитку Компанії в сфері якості, охорони довкілля та створення безпечних умов праці;

02. Формування нових Цілей

Формування нових Цілей та процесів в організації, партнерських відносин із зацікавленими сторонами;

03. Контролю ефективності

Контролю ефективності та результативності власних бізнес-процесів.