Охорона довкілляПріоритетом ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» є виконання всіх природоохоронних вимог, постійний пошук і реалізація проектів, що призводять до зменшення впливу на довкілля.

В Компанії з 2004 року сертифікована та успішно працює система управління охороною навколишнього середовища відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 14001 (на даний момент відповідно до ISO 14001:2015).
Ми спостерігаємо за сучасними світовими тенденціями в охороні довкілля, щоб враховувати їх в стратегії Компанії.
Екомодернізація: частина пилегазоочистного обладнання відповідає найжорсткішим європейським нормам – запиленість на виході з фільтру до 30 мг/нм3. Циркулярна економіка: здійснюється часткова заміна природної сировини на відходи інших виробництв, а саме до 20% сировинної суміші замінюється на гранульований доменний шлак (відходи металургії), до 5% сировинної суміші замінюється на золошлак (відходи ТЕЦ).
Європейська зелена угода: заміна природної сировини на гранульований доменний шлак дає ефект зниження викидів СО2 при випалі клінкеру (300-350 кг СО2 на кожну т заміни сировинної суміші).
Збереження біорізноманіття: був здійснений проект пересаджування рослин, занесених до Червоної книги України, з ділянки, що підлягає розробці, у рекультивовану частину кар’єру. Це дозволило зберегти біорізноманіття району, не дивлячись на розробку кар’єру відкритим способом.
Соціальне партнерство: встановлений пост автоматичного моніторингу за станом атмосферного повітря на межі житлової забудови у м. Кривий Ріг. Інформація з посту передається в реальному часі без обробки на сайт КП «Центр екологічного моніторингу» (https://ecomonitoring.info/widget/grafic-widget/) , на Криворізькому ресурсному центрі (https://www.krmisto.gov.ua/ua/rc/ecomon/current/index/cp/1501.html) , в систему громадського моніторингу saveecobot.com (https://www.saveecobot.com/station/1432) тощо.

Охорона атмосферного повітря
Ресурсозбереження
Відтворення довкілля
Соціально-екологічна відповідальність