ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

В Компанії сертифікована та успішно функціонує інтегрована система управління, у відповідності до вимог міжнародних стандартів ISO 9001 та ISO 14001 (на даний момент відповідно до версії 2015 року). Початок впровадження систем управління відбулось у 2004 році та й відтоді інтегровані системи управління є основою для оптимізації операцій, постійного поліпшення та впровадження найкращих практик (GMP, GAP, GLP), та підвищення ефективності процесів.

Ціль Компанії «Кривий Ріг Цемент» – це формування позитивного іміджу організації у зацікавлених осіб по всім сферам діяльності за рахунок налагодження довгострокових ефективних відносин із працівниками, партнерами та контролюючими державними органами влади.

Нова стратегія пов’язана з підтримкою існуючих та формуванням нових зав’язків з контрагентами по всім сферам діяльності Компанії; включає підвищення ступеню лояльності у працівників, партнерів та контролюючих органів через виконання взятих на себе зобов’язань; сприяння більш ефективному використанню потенціалу Компанії через освоєння нових напрямків на ринку.

Зобов’язання та відповідальність:

Позитивний імідж

Розробка та впровадження позитивного іміджу компанії за рахунок виконання зобов’язань перед державою та суспільством, реалізація природоохоронних проектів задля зниження впливу підприємств Компанії на довкілля.

Образ компанії

Формування позитивного образу Компанії у споживача за рахунок дотримання якості продукції на стабільно високому рівні; захист продукції від фальсифікації, можливість купувати у виробника.

Ефективне використання ресурсів

Ефективне використання ресурсів через оптимізацію внутрішніх бізнес-процесів. Вдосконалення системи управління ризиками задля зниження їх значущості

Скорочення викидів

Постійне скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, ефективне використання водних ресурсів через оптимізацію роботи технологічного обладнання; вдосконалення системи планово-попереджувальних ремонтів, підвищення керованості процесів організації через введення до структури підприємства окремих робіт, що раніше були віддані на аутсорсинг.

Партнерські відносини

Партнерські та взаємовигідні відносини з усіма зацікавленими сторонами (забезпечення клієнтів високоякісною продукцією, забезпечення працівників безпечними та привабливими робочими місцями, виконання законодавчих вимог та взаємовигідна співпраця із постачальниками).

Створення нових інструментів

Створення нових інструментів для виконання принципу безперервного вдосконалення процесів.