Кваліфікація постачальника

  1. Підтвердження наявності матеріальних ресурсів: виробничих площ (документи, що підтверджують право власності на відповідне нерухоме майно, або право користування (оренди) даним майном, зокрема, нотаріально посвідчений чинний договір оренди, якщо термін оренди нерухомого майна становить 3 і більше років); обладнання (документи, що підтверджують право власності на відповідне обладнання, або право користування (оренди) цим обладнанням (відповідні договори).
  2. Підтвердження наявності трудових ресурсів: “Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у фіскальні органи” (Форма № Д4), сторінки 1, 2, з квитанцією про подачу даної форми до відповідного органу; інформація щодо персоналу – кваліфікація, стаж, кількість. Дана інформація повинна бути надана в письмовій формі, на бланку Підрядника, підписана керівником та завірена печаткою. У разі відсутності власних трудових ресурсів – скановані копії договорів субпідряду (виконання робіт, надання послуг, інших цивільно-правових договорів) з повним пакетом документів субпідрядника, згідно з вищезазначеним переліком.
  3. Фінансову звітність: баланс і звіт про фінансові результати за попередній період – з відміткою про прийняття компетентним органом або квитанцією (при подачі звіту в електронному варіанті). У разі зацікавленості в участі у тендерах – звертайтесь до Головного офісу та надсилайте Ваші комерційні пропозиції з поміткою для Відділу закупок технічних послуг.