Вимоги до “ТОВ”

17.06.2018 р. набув чинності Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» № 2275-VIII від 06.02.2018 р., статтею 44 якого встановлено наступне:

«Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно загальними зборами учасників».

На підтвердження виконання зазначених вище вимог Закону, при вчиненні правочину з ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» (ТОВ «ХГУ», ТОВ «ХБУ», ТОВ «Рибальський кар’єр»), просимо повідомити вартість чистих активів Товариства, яке Ви представляєте, станом на кінець попереднього кварталу, шляхом надання посвідченої копії Форми фінансової звітності № 1 «Баланс».

У випадку, якщо Товариство, яке Ви представляєте, у відповідності до чинного законодавства України, не складає квартальну фінансову звітність, просимо надати відомості про ці обставини, а також повідомити вартість чистих активів Товариства, яке Ви представляєте, станом на кінець попереднього кварталу, офіційним листом, за підписом уповноваженої особи Товариства, яке Ви представляєте.

У випадку, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом правочину, який вчиняється між Товариством, яке Ви представляєте, та ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» (ТОВ «ХГУ», ТОВ «ХБУ», ТОВ «Рибальський кар’єр»), перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Вашого Товариства, просимо надати посвідчену копію Рішення загальних зборів учасників Товариства, яке Ви представляєте, про надання згоди на вчинення зазначеного правочину.

Повідомляємо, що вчинення правочину ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» (ТОВ «ХГУ», ТОВ «ХБУ», ТОВ «Рибальський кар’єр») можливе виключно за умови дотримання сторонами правочину вимог ст. 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» № 2275-VIII від 06.02.2018 р.