Тендери

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ СУБ’ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

13.01.2021

Приватне Акціонерне товариство «Кривий Ріг Цемент» повідомляє про те, що відповідно із Рішенням Наглядової ради Товариства № 01/21 від 12.01.2021 року, призначено (обрано) строком на 2 роки аудитора (аудиторську фірму) приватного акціонерного товариства «Кривий Ріг Цемент» для проведення (здійснення) обов’язкового аудиту фінансової звітності товариства (аудиторської перевірки) за результатами його діяльності у 2020 та у 2021 році, Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕЙКЕР ТІЛЛІ Україна».

ОГОЛОШЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ СУБ’ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

01.12.2020

Приватне акціонерне товариство «КРИВИЙ РІГ ЦЕМЕНТ», ідентифікаційний код 00292923, (далі – ТОВАРИСТВО) оголошує проведення конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах аудиторської фірми для укладення договору з проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «КРИВИЙ РІГ ЦЕМЕНТ» за період з 01 січня 2019 по 31 грудня 2019 року. Дата початку проведення конкурсу: 10 грудня 2020 року. Кінцевий строк для подання конкурсних пропозицій з підтверджуючими документами: до 06 січня 2021 року до 17 години 15 хвилин.

Порядок подання конкурсних пропозицій претендентами:
У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності які:

  • відповідають встановленим Законом вимогам, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
  • включені до відповідного розділу Реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;
  • за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;
  • не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Товариству;
  • можуть забезпечити достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту;
  • за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;
  • пройшли перевірку контролю якості аудиторських послуг, здійснену у відповідності до вимог чинного законодавства;
  • мають чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства.

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням порядку проведення конкурсу, не розглядатимуться.

Претендент має право внести зміни або відкликати свою конкурсну пропозицію до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання конкурсної пропозиції можуть бути враховані у разі, коли вони отримані Аудиторським Комітетом до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Кожен претендент має право подати тільки одну конкурсну пропозицію, яка не може бути змінена після закінчення строку подання конкурсних пропозицій.
Фінансова звітність та інша публічна інформація доступна на веб-сайті https://krcement.com/investors-info/

Додаткова інформація про діяльність Товариства може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.

Документи для участі у конкурсі необхідно надсилати на електронну пошту, з поміткою «На конкурс з відбору аудиторів»: [email protected] або за місцезнаходженням: 49044, м. Дніпро, вул. Барикадна, 15 А Контактна особа: Богдан Май, телефон для зв’язку: тел.+38 0562 38 75 46, моб.: +38 067 628 43 20.

Дата оголошення результату конкурсу: 13 січня 2021 року

Інформація про результати конкурсу буде розміщена на офіційному сайті Товариств, зокрема: https://krcement.com/tenders/. Пройдіть за посиланням, для ознайомлення з: ПОРЯДКОМ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА та ПОЛОЖЕННЯМ ПРО АУДИТОРСЬКИЙ КОМІТЕТ ТОВАРИСТВА